Odbiór

Odbiór
Odbiór
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Odbiór
Ważną rolę odgrywa odbiór budowy, który umożliwia zleceniodawcy możliwość korzystania z wybudowanego domu. Najczęściej odbiór budowy jest przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, który przez cały czas trwania budowy ma wgląd do obiektu. Odbiór budowy polega na sprawdzeniu przez niego czy powstały dom zgodny jest z planem. Oczywiście sprawdza on niemal wszystko począwszy czy liczba okien się zgadza a skończywszy czy drzwi są we właściwym miejscu. Na pewno jest to stresujące dla każdej brygady budowlanej ponieważ jeżeli znajdzie on jakiekolwiek uchybienia od planu budowa nie zostanie odebrana a tym samym firma będzie musiała na własny rachunek poprawić usterki. Sprawdzeniu podlega także instalacje elektryczna czyli czy liczba gniazdek, włączników jest zgodna z planem oraz czy znajdują się one we właściwym miejscu. Dlatego właśnie ludzie nie mogą sami rozciągać instalacji elektrycznej ponieważ mogą mieć później problem z odbiorem budowy. Także wszyscy fachowcy musza mieć odpowiednie dokumenty oraz uprawnienia, które również są sprawdzane przez kierownika budowy.

Przeczytaj także inne nasze artykuły tematyczne o budownictwie:

About