Strategie motywacji pracowników

Strategie motywacji pracowników
Strategie motywacji pracowników
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jest wiele czynników, które decydują o motywacji pracowników. Warto jest znać szerokie ich spektrum. Dzięki temu możemy stale pobudzać zaangażowanie podwładnych, wykorzystując coraz to nowe sposoby.

Faktem jest, że jeden i ten sam sposób zazwyczaj działa motywująco przez pewien okres.. po czym jego potencjał motywacyjny powoli się wyczerpuje i coraz słabiej działa na pracowników. Dobry manager powinien więc mieć cały arsenał różnych strategii motywowania pracowników i inteligentnie z nich korzystać. Poniżej omawiam pokrótce kilka z nich.

Jednym z czynników który motywuje nas najbardziej, jest autentyczna możliwość samorozwoju. Dobrze jest, jeśli firma wspiera swoich ludzi w samodzielnych poszukiwaniach rozwiązań – przy czym kluczowym jest, by było to też związane z przyzwoleniem na popełnianie błędów. Popełnianie błędów jest nieodłączną częścią rozwoju w jakiejkolwiek dziedzinie – tylko wiedząc, że mogą sobie na to pozwolić, będą rzeczywiście podejmować skalkulowane ryzyko i stawiać czoło nowym wyzwaniom. W ten sposób ich motywacja buduje się w naturalny sposób, bo sami czują że się rozwijają. Dobrą zasadą jest: „możecie popełniać błędy, ale nie możecie ich powtarzać”.

Dobrą strategią, choć w wielu firmach niechętnie stosowaną, jest nieformalność kontaktów z szefem, a również nieformalność stroju (tam gdzie nie jest konieczny taki formalny strój – na przykład podczas kontaktów z klientami może być konieczny, ale już w biurze niekoniecznie). Taka zasada sprawia, że ludzie po prostu dobrze się czują w firmie, a to bardzo pozytywnie się przekłada na poziom zaangażowania w zadania które daje im przełożony i asertywność w kontaktach wewnątrz firmy – po prostu wszyscy traktują lepiej siebie nawzajem kiedy atmosfera jest mniej formalna.

Dobrą praktyką jest również stawianie przed pracownikami nowych, wymagających zadań. Nawet jeśli na początku myślą sobie oni, że sobie nie poradzą.. długofalowo patrząc, uczą się dzięki temu, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Przeczytaj także inne nasze artykuły tematyczne o budownictwie:

About